Gratis parkering för MC och moped klass 1 under 2021

Publicerad:

Uppdaterad:

Trafiknämnden beslutade den 11 mars att gratis parkering för motorcykel och moped klass 1 förlängs och kommer att gälla hela 2021. Beslutet ska fastställas i kommunfullmäktige under våren och kommer att gälla fram till dess att nytt beslut fattas.

Avgiften fortsätter därför vara noll kronor på MC-platser och boendeparkering för MC och moped klass 1. Åtgärden görs för att skapa bättre framkomlighet i staden.

Det nu gällande beslutet gäller till och med den 30 april, och togs i kommunfullmäktige den 30 november 2020. Beslutet väntas förlängas efter ett nytt beslut i kommunfullmäktige under våren 2021.