Coronaviruset: Tillfälligt ändrade rutiner för parkeringsanmärkningar

Har du suttit i karantän på grund av covid-19 och får fått en parkeringsanmärkning för felparkering på gata med parkeringsförbud under servicedag/natt, utfärdad mellan den 18 mars och 31 december 2020, då kan du i vissa fall få den återbetald.

Bilar som står felparkerade kommer att få en parkeringsanmärkning, men du som har suttit i karantän på grund av covid-19 under den aktuella tiden, kan ansöka om att få din anmärkning återbetald.

De parkeringsanmärkningar som kan komma att återbetalas är enbart de anmärkningar som är utfärdade för felparkering på parkeringsförbud under servicedag eller servicenatt mellan den 18 mars och den 31 december 2020.

Anmärkningar som är utfärdade på grund av andra förbud eller regler kommer inte att återbetalas.

Upphör att gälla 1 januari 2021

För att stadens gator ska vara framkomliga för ambulanser, servicefordon och andra viktiga samhällsfunktioner kommer vi att fortsätta genomföra serviceåtgärder under servicedagarna och servicenätterna.

Under vinterhalvår är det extra viktigt att staden kan halkbekämpa och snöröja då behov uppstår. Därför upphör möjligheten att få vissa parkeringsanmärkningar återbetalda 1 januari 2021.

Vi uppmanar alla att följa skyltningen och respektera parkeringsförbudet när det är servicedag och servicenatt. 

Så här gör du för att få din parkeringsanmärkning återbetald

Har du suttit i karantän på grund av covid-19 mellan den 18 mars och 31 december 2020 och vill få en återbetalning behöver du först betala din parkeringsanmärkning. När inbetalningen är gjord ska du skriva till trafikkontoret. Trafikkontoret gör sen en bedömning utifrån varje enskilt fall och fattar beslut om eventuell återbetalning. Du har möjlighet att ansöka om detta fram till och med den 31 december 2021.

Gör så här:

  • Betala din parkeringsanmärkning till Transportstyrelsen enligt instruktionerna på anmärkningen.
  • Mejla trafikkontoret på panm2020@stockholm.se och beskriv varför du inte kunde flytta bilen.

Du kan också skriva till oss på adress: Trafikkontoret, Box 8311, 104 20 Stockholm.

I mejlet/brevet ska följande framgå:

  • Fordonets registreringsnummer.
  • Parkeringsanmärkningens ärendenummer eller det datum då felparkeringen skedde.
  • En kopia på att inbetalning skett, OCR-numret ska framgå (utdrag från banköverföring eller annat bevis).
  • Dina kontouppgifter för eventuell återbetalning (inklusive clearing- och kontonummer).

Anmärkningar som är utfärdade på grund av andra förbud eller regler kommer inte att återbetalas.

Uppdaterad