Servicedagar

På servicedagar utförs arbeten på en gata, till exempel städning eller snöröjning. Då råder parkeringsförbud.

För att vi ska kunna hålla Stockholms gator rena och tillgängliga behöver vi regelbundet utföra servicearbete. När det är servicenatt eller servicedag får du därför inte parkera på gatan.

Förbudet gäller den veckodag och tid som anges på vägmärkena i anslutning till gatan. Detta gäller även om det är helgdag eller dag före helgdag.

Se när vi utför servicearbete på din gata

I kartan nedan kan du se när det är servicenatt eller service dag. Observera att det är skyltningen på gatan som avgör när parkeringsförbud råder. 

Om du zoomar in i kartan kan du se vilka tider servicearbetet utförs (texten är liten, vi jobbar på en tydligare lösning). 

Måndag   Tisdag   Onsdag   Torsdag   Fredag
                 

Tillfälligt ändrade rutiner för parkeringsanmärkningar

Med anledning av den pågående smittspridningen i Stockholm kan du som sitter i karantän på grund av covid-19 få vissa parkeringsanmärkningar återbetalda. Trafiknämnden tog den 27 augusti 2020 beslut om att förlänga möjligheten till återbetalning. Denna möjlighet förlängs nu att gälla fram till att nytt beslut fattas, dock längst till och med den 31 december 2020. 

 

Uppdaterad