Servicedagar

På servicedagar utförs arbeten på en gata, till exempel städning eller snöröjning. Då råder parkeringsförbud.

För att vi ska kunna hålla Stockholms gator rena och tillgängliga behöver vi regelbundet utföra servicearbete. När det är servicenatt eller servicedag får du därför inte parkera på gatan.

Förbudet gäller den veckodag och tid som anges på vägmärkena i anslutning till gatan. Detta gäller även om det är helgdag eller dag före helgdag.

Se när vi utför servicearbete på din gata

I kartan nedan kan du se när det är servicenatt eller service dag. Observera att det är skyltningen på gatan som avgör när parkeringsförbud råder. 

Om du zoomar in i kartan kan du se vilka tider servicearbetet utförs (texten är liten, vi jobbar på en tydligare lösning). 

Måndag   Tisdag   Onsdag   Torsdag   Fredag
                 

Tillfälligt ändrade rutiner för parkeringsanmärkningar upphör att gälla från 1 januari 2021

Har du suttit i karantän på grund av covid-19 och fått en parkeringsanmärkning för felparkering på gata med parkeringsförbud under servicedag/natt, utfärdad mellan den 18 mars och 31 december 2020, då kan du i vissa fall få den återbetald.
Du har möjlighet att ansöka om detta fram till och med den 31 december 2021. Det är inte möjligt att få återbetalning av parkeringsanmärkningar utfärdade från och med 1 januari 2021.

Beslutet rör fordon som står felparkerade på parkeringsförbud under servicedag eller servicenatt, vilket riskerar att få konsekvenser för snöröjningen och halkbekämpning om åtgärden förlängs. Snöröjningen och halkbekämpning måste fungera för att framkomligheten ska säkras. Detta är viktigt inte minst för att ambulans och polis ska kunna ta sig fram. Vi förstår att detta kan drabba enskilda individer, vilket är olyckligt, men vinterväghållningen måste fungera, och det inte är lämpligt att förlänga denna åtgärd. Om smittspridningen fortsätter att vara hög efter vintersäsongen, kan ett återinförande av åtgärden komma att ske.

Beslutet togs den 12 november 2020 av trafiknämnden.

 

P Stockholm upphör

Stockholms stads app för information om servicedagar, parkering för rörelsehindrade och MC-parkering med mera, P Stockholm upphör.

Informationen flyttas till Betala P. Betala P finns tillgängligt både som app och här på stadens webbplats. 

 

För att söka information på webben behövs inget användarkonto. Vill du använda appen på telefonen behöver du däremot registrera ett konto kostnadsfritt för att kunna söka information. Om du även vill använda appen för att betala din parkering behöver du registrera en betalmetod, kort eller Swish. 

 

Mer information om Betala P hittar du på stadens informationssida om Betala P >

 

 

 

Uppdaterad