E-tjänster för parkering

Vissa parkeringsfrågor kan du hantera direkt på webben i ett antal e-tjänster. Du behöver bank-id för att använda en del av dessa tjänster.

Betala P

Med e-tjänsten Betala P kan du betala för parkering på gatumark inom Stockholms stad. Du kan också använda Betala P i din telefon.

Felanmäl felparkerade fordon

Felparkerade fordon som står trafikfarligt kan du anmäla via vår e-tjänst Tyck till om trafik- och utemiljö.

Uppdaterad