Parkering för rörelsehindrad

Du som är folkbokförd i Stockholm och har mycket svårt att gå kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Du som har parkeringstillstånd för rörelsehindrad har möjlighet att:

  • Använda parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade.
  • Parkera upp till 3 timmar på platser med parkeringsförbud.
  • Ansöka om en reducerad parkeringsavgift.

Stockholms stad har anpassat reglerna efter vad som gäller i stora delar av övriga landet.

Regler vid parkering med parkeringstillstånd (pdf)

Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du ansöker via ansökningsblankett. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl.

Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrad (pdf)

Skicka din ansökan till:

Kontaktcenter Stockholm, Parkeringstillstånd
Box 7005
121 07, Stockholm

  • Du får bara använda ditt beviljade tillstånd som förare när du själv kör bilen.
  • Har du beviljats tillstånd som passagerare får det endast användas när du medföljer som passagerare och behöver förarens hjälp att förflytta dig utanför bilen.
  • Tillståndet gäller endast om det i original är placerat på fordonets främre del så att det är väl synligt och läsbart. Detta gäller samtliga fordonsslag, även MC och moped klass 1.
  • Hologrammet på framsidan ska vara oskadat.
  • Tillstånd som missbrukas kan återkallas.

Om du reser utomlands

Ditt tillstånd gäller även i de flesta europeiska länder. Kontakta handikapporganisationerna eller landets ambassad för mer information.

Avgift för parkering

Avgift ska betalas enligt skyltning på platsen där du parkerar. Detta gäller även på parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade.

Ansök om reducerad avgift

Det är möjligt för alla med ett gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad, att ansöka om en reducerad parkeringsavgift, bestämd till 250 kronor/år som betalas via faktura.

Du betalar ingen ytterligare avgift när du parkerar. Anmäl registreringsnummer på de fordon som du brukar använda. Parkeringsvakterna kontrollerar att den reducerade avgiften är gällande via bilens registreringsnummer

Avgiften ger dig, tillsammans med parkeringstillståndet och anmält fordon rätt att parkera på avgiftsbelagda p-platser samt parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade. Avgiften gäller på gatumark inom Stockholms stad. Den gäller inte på tomtmark eller i garage.

Tänk på att inte alla områden i staden har avgiftsbelagda parkeringsplatser och att avgiften varierar. Fundera över ditt behov.

Ansökan om reducerad avgift (pdf)

Skicka din ansökan till:

Kontaktcenter Stockholm, Parkeringstillstånd
Box 7005
121 07, Stockholm

Här kan du parkera

Du som har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan parkera på särskilda platser runt om Stockholms stad.

På kartan nedan hittar du alla stadens parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Ansök om parkeringsplats för rörelsehindrad

Behöver du en parkeringsplats för rörelsehindrad kan du ansöka om det hos Stockholms stad.

Ansök om parkeringsplats för rörelsehindrad

Hjälp snöröjarna att komma fram

Du som har parkeringstillstånd för rörelsehindrad får gärna flytta din bil under servicenatten/servicedagen efter att det har snöat. På så sätt underlättar du stadens snöröjningsarbete.

Uppdaterad