Parkering för rörelsehindrad

Du som är folkbokförd i Stockholm och har mycket svårt att gå kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Du som har parkeringstillstånd för rörelsehindrad har möjlighet att:

  • Använda parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade.
  • Parkera upp till 3 timmar på platser med parkeringsförbud.
  • Ansöka om en reducerad parkeringsavgift.

Stockholms stad har anpassat reglerna efter vad som gäller i stora delar av övriga landet.

Regler vid parkering med parkeringstillstånd (pdf, 324 kB, nytt fönster)

Hjälp snöröjarna att komma fram

Du som har parkeringstillstånd för rörelsehindrad får gärna flytta din bil under servicenatten/servicedagen efter att det har snöat. På så sätt underlättar du stadens snöröjningsarbete.

Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du ansöker via ansökningsblankett. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl.

Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrad (pdf, 383 kB, nytt fönster)

Skicka din ansökan till:

Kontaktcenter Stockholm, Parkeringstillstånd
Box 7005
121 07, Stockholm

Information om hantering av personuppgifter (pdf, 29 kB, nytt fönster)

Tillståndet är personligt

  • Du får bara använda ditt beviljade tillstånd som förare när du själv kör bilen.
  • Har du beviljats tillstånd som passagerare får det endast användas när du medföljer som passagerare och behöver förarens hjälp att förflytta dig utanför bilen.
  • För att tillståndet ska vara giltigt behöver det vara i original och i gott skick samt fullt läsbart utifrån. Hologrammet på framsidan ska vara oskadat. Placera det gärna på vindrutans högra sida för att underlätta för våra parkeringsvakter.
  • Tillstånd som missbrukas kan återkallas.

Om du reser utomlands

Ditt tillstånd gäller även i de flesta europeiska länder. Kontakta handikapporganisationerna eller landets ambassad för mer information.

Avgift för parkering

Avgift ska betalas enligt skyltning på platsen där du parkerar. Detta gäller även på parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade.

Ansök om reducerad avgift

Det är möjligt för alla med ett gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad, att ansöka om en reducerad parkeringsavgift, bestämd till 250 kronor/år som betalas via faktura.

Du betalar ingen ytterligare avgift när du parkerar. Anmäl registreringsnummer på de fordon som du brukar använda. Parkeringsvakterna kontrollerar att den reducerade avgiften är gällande via bilens registreringsnummer

Avgiften ger dig, tillsammans med parkeringstillståndet och anmält fordon rätt att parkera på avgiftsbelagda p-platser samt parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade. Avgiften gäller på gatumark inom Stockholms stad. Den gäller inte på tomtmark eller i garage.

Tänk på att inte alla områden i staden har avgiftsbelagda parkeringsplatser och att avgiften varierar. Fundera över ditt behov.

Ansök om reducerad avgift (pdf, 219 kB, nytt fönster)

Skicka din ansökan till:

Kontaktcenter Stockholm, Parkeringstillstånd
Box 7005
121 07, Stockholm

Här kan du parkera

Du som har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan parkera på särskilda platser runt om Stockholms stad.

På kartan nedan hittar du alla stadens parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade.

P Stockholm upphör

Stockholms stads app för information om servicedagar, parkering för rörelsehindrade och MC-parkering med mera, P Stockholm upphör.

Informationen flyttas till Betala P. Betala P finns tillgängligt både som app och här på stadens webbplats. 

 

För att söka information på webben behövs inget användarkonto. Vill du använda appen på telefonen behöver du däremot registrera ett konto kostnadsfritt för att kunna söka information. Om du även vill använda appen för att betala din parkering behöver du registrera en betalmetod, kort eller Swish. 

 

Ansök om nya parkeringsplatser för rörelsehindrade

Tycker du att det behövs en parkeringsplats för rörelsehindrade någonstans fyller du i blanketten nedan.

Ansök om parkeringsplats för rörelsehindrad (pdf, 104 kB, nytt fönster)

Skicka din ansökan till:

Trafikkontoret
Box 8311
104 20, Stockholm

E-post: trafikkontoret@stockholm.se

Uppdaterad