Parkeringsregler

De flesta parkeringsregler gäller i hela landet. Det finns också lokala regler för Stockholms stad.

Parkeringsreglerna skiljer sig åt beroende på vilket fordon du vill parkera. Här kan du läsa om de olika reglerna, se var i staden du kan parkera ditt fordon samt när parkeringsförbud råder på olika platser.

Parkeringsregler

Förbjudet att stanna och parkera i cykelfält och på cykelbanor

Det är förbjudet att stanna och parkera i cykelfält och på cykelbanor. Du riskerar att få 1 300 kronor i felparkeringsavgift och din bil kan bli bortforslad.

Trafikkontoret har nolltolerans då fordon stannar i cykelfält och på cykelbanor, vilket innebär att en parkeringsanmärkning alltid utfärdas om en parkeringsvakt uppmärksammar din felparkering.

Parkering på privatmark och tomtmark

All mark som inte är gatumark kallas tomtmark. Den som äger marken bestämmer själv om det är tillåtet att parkera på platsen. Det kanske kostar pengar att parkera, krävs p-skiva eller ett särskilt tillstånd.

På tomtmark finns alltid vägmärken som talar om att det är ett parkeringsbolag som övervakar parkeringsreglerna på platsen. Bolagets namn och telefonnummer finns på en tilläggstavla.

Långholmen, Riddarholmen och Skeppsholmen, liksom vissa större parkeringsanläggningar är exempel på tomtmark.

Om du inte följer parkeringsreglerna kan en kontrollavgift tas ut.

Normalt sett gäller inte kommunens parkeringstillstånd på tomtmark

De parkeringstillstånd som trafikkontoret utfärdar för rörelsehindrade, boendeparkering och nyttoparkering med flera, gäller bara gatumark.

Den enskilde markägaren kan dock själv bestämma att vissa platser ska vara reserverade för rörelsehindrade. Det framgår i så fall av vägmärken på platsen. Sådana platser kan finnas vid till exempel större kund- och besöksparkeringar.

Markägaren kan även tillåta att parkeringsplatser används av boendeparkerare med giltigt tillstånd för området. Även detta anges med vägmärken.

Lokala trafikföreskrifter och trafikförordningens bestämmelser

På Transportstyrelsens sida kan du läsa om lokala trafikföreskrifter för alla kommuner i Sverige.

Villkor för parkering

Vad som gäller vid parkering står i Stockholms lokala trafikföreskrifter eller i anslutning till parkeringsplatsen.

Avgift för parkering ska erläggas enligt den taxa som anges på vägmärket. Betald parkeringsavgift gäller på alla platser med samma eller lägre taxa.

Parkering av tunga fordon

Fordon med en bruttovikt över 3,5 ton får inte parkeras på vägar inom Stockholms kommun mellan klockan 22.00 och 06.00. Ett frikopplat släpfordon med en längd över 3 meter får heller inte parkeras på väg inom Stockholms kommun mellan klockan 22.00 och 06.00.

Att stanna fordon i linjetrafik för på- eller avstigning vid hållplats bryter inte mot Stockholms lokala trafikföreskrifter.

Uppdaterad