Parkering

För dig som vill hitta parkering i Stockholms stad finns det flera alternativ – både kommunala och privata. Ansök om tillstånd för boendeparkering eller parkering för rörelsehindrad, betala din parkeringsavgift eller läs om vilka parkeringsregler som gäller i staden.

Betala P

Med stadens digitala app, Betala P, kan du betala din parkering direkt i telefonen eller på webben.

Boendeparkering

Boendeparkeringstillstånd låter dig parkera under längre tid och till en lägre avgift än besökande.

Parkeringsregler

De flesta parkeringsregler gäller i hela landet. Det finns också lokala regler för Stockholms stad.

Felparkering

Parkerar du fel på Stockholms stads mark kan du få en parkeringsanmärkning. Parkeringsövervakning och fordonsflytt i staden sköts på entreprenad.

Guide

Betala P i mobilen

Så använder du Betala P-appen för att betala, förlänga eller avsluta en pågående parkering.

  1. Skapa konto och logga in
  2. Starta parkering
  3. Förläng parkering
  4. Avsluta parkering
  5. Ändra lösenord eller betalningsuppgifter
  6. Lägg till fordon