Parkering

För dig som vill hitta parkering i Stockholms stad finns det flera alternativ – både kommunala och privata. Ansök om tillstånd för boendeparkering eller parkering för rörelsehindrad, betala din parkeringsavgift eller läs om vilka parkeringsregler som gäller i staden.

Du kan betala din parkering digitalt eller i en parkeringsautomat.

De flesta parkeringsregler gäller i hela landet. Det finns också lokala regler för Stockholms stad.

Boendeparkeringstillstånd låter dig parkera under längre tid och till en lägre avgift än besökande.

Parkerar du fel på Stockholms stads mark kan du få en parkeringsanmärkning. Parkeringsövervakning och fordonsflytt i staden sköts på entreprenad.