Parkering

För dig som vill hitta parkering i Stockholms stad finns det flera alternativ – både kommunala och privata. Ansök om tillstånd för boendeparkering eller parkering för rörelsehindrad, betala din parkeringsavgift eller läs om vilka parkeringsregler som gäller i staden.

Med stadens digitala app, Betala P, kan du betala din parkering direkt i telefonen eller på webben.

De flesta parkeringsregler gäller i hela landet. Det finns också lokala regler för Stockholms stad.

Parkerar du fel på Stockholms stads mark kan du få en parkeringsanmärkning. Parkeringsövervakning och fordonsflytt i staden sköts på entreprenad.

Boendeparkeringstillstånd låter dig parkera under längre tid och till en lägre avgift än besökande.