Betala parkering

På många av stadens gator behöver du betala en avgift för att få parkera. Du kan exempelvis betala din parkering via stadens betaltjänst Betala P eller i en parkeringsautomat.

Sätt att betala parkering

Andra digitala betaltjänster

Andra företag tillhandahåller också digitala betaltjänster för att betala parkering på gatumark i Stockholms stad. De köper parkeringstid av staden som de i sin tur säljer vidare till sina kunder.

Följande företag har digitala betaltjänster i Stockholm:

  • Easy park
  • E-park
  • Mobill
  • Parkster
  • Flowbird.

Dessa tjänster drivs av privata aktörer. I de privata betaltjänsterna kan extra avgifter förekomma. Det kan också finnas begränsningar i vilka typer av avgifter som är möjliga att betala.

När du använder stadens betaltjänst Betala P tillkommer inga extra avgifter. Du betalar alltså endast den taxa som gäller för din parkering.

Taxor och avgifter

Parkeringstillstånd

Du som bor eller arbetar i Stockholmsstad har möjlighet att ansöka om parkeringstillstånd. Tillstånden kan dels ge dig tillstånd att parkera på särskilda platser, dels parkera till en lägre avgift.

Ansök om dispens

Om du behöver köra och parkera där det är förbjudet måste du söka färd- och parkeringstillstånd. Det gör du genom att söka dispens (undantag) från de lokala trafikreglerna.

Uppdaterad