Betala parkering

På många av stadens gator behöver du betala en avgift för att få parkera. Du kan exempelvis betala din parkering via stadens betaltjänst Betala P eller i en parkeringsautomat.

Sätt att betala parkering

Andra digitala betaltjänster

Andra företag tillhandahåller också digitala betaltjänster för att betala parkering på gatumark i Stockholms stad. De köper parkeringstid av staden som de i sin tur säljer vidare till sina kunder.

Följande företag har digitala betaltjänster i Stockholm:

  • Easy park
  • E-park
  • Mobill
  • Parkster
  • Parkman
  • Sms park
  • Way to park.

Dessa tjänster drivs av privata aktörer. I de privata betaltjänsterna kan extra avgifter förekomma. Det kan också finnas begränsningar i vilka typer av avgifter som är möjliga att betala.

När du använder stadens betaltjänst Betala P tillkommer inga extra avgifter. Du betalar alltså endast den taxa som gäller för din parkering.

Taxor och tillstånd

Parkeringstillstånd

Du som bor eller arbetar i Stockholmsstad har möjlighet att ansöka om parkeringstillstånd. Tillstånden kan dels ge dig tillstånd att parkera på särskilda platser, dels parkera till en lägre avgift.

Uppdaterad