Tack för din ansökan

Du har ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Ansvarig utredare kommer kontakta dig så snart vi fått in din ansökan.

Har du frågor under handläggningstiden kan du kontakta trafikkontoret@stockholm.se.

Uppdaterad