Sökresultat 13 träffar på ”parkeringsavgift”

Överst visas träffar på webbplatsen Parkering.

När du är god man för ett ensamkommande barn som inte fått permanent uppehållstillstånd ser du till att barnet får det stöd som hen behöver och har rätt till under sin första tid i Sverige.

När ett ensamkommande barn får permanent uppehållstillstånd ska en särskilt förordnade vårdnadshavare utses. Det kan till exempel vara du som tidigare varit barnets gode man.

Hållbara lösningar för resande och godstransporter i ett växande Stockholm.