Parkeringsautomater

Det finns cirka 650 parkeringsautomater i Stockholms stad. Parkeringsautomaterna är digitala och betalning sker via kort eller i vissa automater med Swish.

Parkeringsautomater på gatumark i Stockholms stad är digitala. Du anger fordonets registreringsnummer i automaten via skärmens digitala tangentbord. Parkeringsautomaterna ska ses som ett komplement till stadens betaltjänst Betala P.

Betalningen i automaterna sker med kort (även bensinkort fungerar i automaterna). Biljett eller kvitto skrivs inte ut. 

Under våren och sommaren 2023 uppdateras alla parkeringsautomaterna för att även acceptera betalning med Swish. 

Hitta parkeringsautomat

I kartan nedan hittar du alla våra parkeringsautomater som för närvarande är i drift. Klicka på en punkt i kartan för att se automatens adress.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Läs om hur vi behandlar dina uppgifter för att kunna tillhandahålla betaltjänst för parkering i parkeringsautomater.

Digitala parkeringsautomater

Under 2017 och 2018 byttes alla Stockholms parkeringsautomater ut till digitala, biljettfria och solcellsdrivna parkeringsautomater. De nya automaterna är både bättre för miljön och lättare att underhålla.

Digitala kvitton

I tjänsten P-Kvitto kan du själv se dina parkeringar och hämta dina kvitton. Registrera ett konto och sök fram dina parkeringar med hjälp av registreringsnummer och de fyra sista siffrorna i ditt kortnummer. Tjänsten är gratis.

Parkeringsvakterna kan se om du har betalat

Parkeringsvakterna kontrollerar fordonets registreringsnummer via sin handdator och får därmed bekräftat om giltig betalning finns för det aktuella fordonet.

Frågor och svar

Nej, registreringsnumret kan inte ändras i efterhand. Du måste göra ett nytt köp med korrekt registreringsnummer.

Godkända köp kan ej avbrytas eller redigeras. Nytt köp med korrekt taxa enligt gatans vägmärke måste genomföras.

Staden återbetalar inte felaktiga köp. Gällande taxa finns angiven på vägmärket för aktuell parkeringssträcka eller parkeringsplats. Det är viktigt att kontrollera skyltningen och välja rätt taxa.

Som kund ansvarar du själv för att kontrollera gatans vägmärke innan köp. Återbetalning av erlagd parkeringsavgift kan enbart bli aktuell vid tekniskt fel på vår utrustning, eller om platsen varit felskyltad.

Vid avbrutna köp är transaktionen enbart tillfälligt reserverad hos din bank/kortutgivare och kommer att hävas automatiskt. Observera att detta kan ta upp till sju bankdagar.

Trafikkontoret handlägger inte bestridande av parkeringsanmärkningar, utan dessa hanteras av polismyndigheten. Vill du bestrida en parkeringsanmärkning som du anser vara felaktig återfinns adressen till besvärsmyndigheten/polisen på anmärkningen.

Betala parkering

Uppdaterad