Taxeområden och avgifter

Kostnaden för din parkering beror på var och när du vill parkera.

Hur mycket din parkering kostar beror på

 • vilket område du parkerar i
 • vilken tid på dygnet du parkerar
 • hur länge du parkerar
 • vilket typ av fordon du parkerar
 • om du innehar något särskilt parkeringstillstånd, exempelvis boendeparkeringstillstånd eller parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Taxeområden

Det finns fem olika taxeområden i Stockholms stad. Parkeringsavgiften och reglerna för hur länge du får parkera skiljer sig mellan de olika områdena.

Observera att det är skyltningen på gatan som avgör vilken avgift du ska betala.

I kartan nedan ser du stadens fem taxeområden.

Taxa 1   Taxa 2   Taxa 3   Taxa 4   Taxa 5
                 
Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Avgifter per taxeområde

Taxeområde 1

 

Täcker ett mindre antal högattraktiva gator i City. Avgiften gäller dygnet runt och parkering får maximalt ske en timme.

Besöksparkering

Taxakod 1
55 kronor per timme, dygnet runt alla dagar. 

Motorcykelparkering

Taxakod 11
13,75 kronor per timme, dygnet runt alla dagar.

Gäller på platser reserverade för tvåhjulig motorcykel utan sidvagn och tvåhjulig moped klass I utan sidvagn.

Boendeparkering

Inga platser för boendeparkering.

Taxeområde 2

 

Täcker City, Gamla Stan, de viktigaste huvudgatorna i innerstaden samt ett par mindre områden vid Alviksplan och Stockholmsmässan. Avgift dygnet runt alla dagar. Möjlighet till boendeparkering finns, i vissa fall endast nattetid

Besöksparkering

Taxakod 2

 • Vardag utom vardag före sön– och helgdag: 31 kronor per timme, mellan klockan 07.00 och 21.00. Övrig tid 20 kronor per timme.
 • Vardag före sön– och helgdag: 31 kronor per timme, mellan klockan 09.00 och 19.00. Övrig tid 20 kronor per timme.
 • Sön– och helgdag: 31 kronor per timme, mellan klockan 09.00 och 19.00. Övrig tid 20 kronor per timme.

Motorcykelparkering

Taxakod 12

 • Vardag utom vardag före sön– och helgdag: 7,75 kronor per timme, mellan klockan 07.00 och 21.00. Övrig tid 5 kronor per timme.
 • Vardag före sön– och helgdag: 7,75 kronor per timme, mellan klockan 09.00 och 19.00. Övrig tid 5 kronor per timme.
 • Sön– och helgdag: 7,75 kronor per timme, mellan klockan 09.00–19.00. Övrig tid 5 kronor per timme.

Gäller på platser reserverade för tvåhjulig motorcykel utan sidvagn och tvåhjulig moped klass I utan sidvagn.

Boendeparkering

Taxakod 18
90 kronor per dygn.

Taxakod 30
1 600 kronor per månad.

Boendeparkering – motorcykel

Taxakod 22
400 kronor per månad eller 22,50 kr per dygn.

Taxeområde 3

 

Täcker Vasastan, Östermalm, Kungsholmen, Södermalm, Hammarby Sjöstad, områden kring Liljeholmen och Gullmarsplan samt några gator i Kista.

Besöksparkering

Taxakod 3

 • Vardag utom vardag före sön– och helgdag: 20 kronor per timme, mellan klockan 07.00 och 19.00.
 • Vardag före sön– och helgdag: 15 kronor per timme, mellan klockan 11.00 och 17.00.
 • Övrig tid: Ingen avgift.

Motorcykelparkering

Taxakod 13

 • Vardag utom vardag före sön– och helgdag: 5 kronor per timme, mellan klockan 07.00 och 19.00.
 • Vardag före sön– och helgdag: 3,75 kronor per timme, mellan klockan 11.00 och 17.00.
 • Övrig tid: Ingen avgift

Gäller på platser reserverade för tvåhjulig motorcykel utan sidvagn och tvåhjulig moped klass I utan sidvagn.

Boendeparkering

Taxakod 19
90 kronor per dygn.

Taxakod 30
1 600 kronor per månad.

Boendeparkering – motorcykel

Taxakod 23
400 kronor per månad eller 22,50 kr per dygn.

Taxeområde 4

 

Täcker Ekhagen, Traneberg, Stora Essingen, Midsommarkransen, Årsta, Enskede och Hammarbyhöjden.

Besöksparkering

Taxakod 4

 • Vardag utom vardag före sön– och helgdag: 10 kronor per timme, mellan klockan 07.00 och 19.00.
 • Vardag före sön– och helgdag: 10 kronor per timme, mellan klockan 11.00 och 17.00.
 • Övrig tid: Ingen avgift.

Motorcykelparkering

Taxakod 14

 • Vardag utom vardag före sön– och helgdag: 2,50 kronor per timme, mellan klockan 07.00 och 19.00.
 • Vardag före sön– och helgdag: 2,50 kronor per timme, mellan klockan 11.00 och 17.00.
 • Övrig tid: Ingen avgift.

Gäller på platser reserverade för tvåhjulig motorcykel utan sidvagn och tvåhjulig moped klass I utan sidvagn.

Boendeparkering

Taxakod 20
500 kronor per månad eller 35 kronor per dygn.

Boendeparkering – motorcykel

Taxakod 24
125 kronor per månad eller 8,75 kr per dygn.

Vid centrum i förorterna

På vissa ställen gäller parkering endast på den plats där du köpt biljetten. Taxa och avgiftstid står på parkeringsautomaten.

Taxeområde 5

 

Täcker Riksby, Bromma, Hägersten och Bagarmossen.

Besöksparkering

Taxakod 5

 • Vardag utom vardag före sön– och helgdag: 5 kronor per timme, mellan klockan 07.00 och 19.00.
 • Övrig tid: Ingen avgift.

Motorcykelparkering

Taxakod 15

 • Vardag utom vardag före sön– och helgdag: 2,50 kronor per timme, mellan klockan 07.00 och 19.00.
 • Övrig tid: Ingen avgift.

Gäller på platser reserverade för tvåhjulig motorcykel utan sidvagn och tvåhjulig moped klass I utan sidvagn.

Boendeparkering

Taxakod 21
300 kronor per månad eller 20 kronor per dygn.

Boendeparkering – motorcykel

Taxakod 25
75 kronor per månad eller 5 kronor per dygn.

Vid centrum i förorterna

På vissa ställen gäller parkering endast på den plats där du köpt biljetten. Taxa och avgiftstid står på parkeringsautomaten.

Parkeringsskiva

Vid flera centrum i förorterna används parkeringsskiva. Där parkerar du kostnadsfritt under begränsad tid, till exempel två timmar. Se platsens skyltning för mer information.

Du kan hämta en parkeringsskiva i en automat inom parkeringsområdet. Ställ in ankomsttiden och placera parkeringsskivan synlig innanför framrutan.

Du får inte ha flera parkeringsskivor samtidigt innanför framrutan.

Parkering

Uppdaterad