Servicetider

På servicetider utförs arbeten på en gata, till exempel städning eller snöröjning. Då råder parkeringsförbud. Detta gäller även om det är helgdag eller dag före helgdag.

För att vi ska kunna hålla Stockholms gator rena och tillgängliga behöver vi regelbundet utföra servicearbete. När det är servicenatt eller servicedag får du därför inte parkera på gatan.

Förbudet gäller den veckodag och tid som anges på vägmärkena i anslutning till gatan.

Se när vi utför servicearbete på din gata

I kartan nedan kan du se när det är servicenatt eller servicedag. Observera att det är skyltningen på gatan som avgör när parkeringsförbud råder. 

Om du zoomar in i kartan kan du se vilka tider servicearbetet utförs (texten är liten, vi jobbar på en tydligare lösning). 

Måndag   Tisdag   Onsdag   Torsdag   Fredag
                 
Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Test av dynamiska servicetider

Stockholms stad testar en ny typ av skylt för servicetid. Då servicetiden inte alltid utnyttjas har vi ersatt den fasta skylten med en digital, som endast är tänd när servicetiden kommer utnyttjas. Om servicetiden inte kommer utnyttjas är skylten släckt. Då är det tillåtet att parkera mot avgift, även under den tid då det tidigare varit servicetid.

Servicetid är onsdag klockan 08.00–16.00 och då kan väghållningsarbete som städning, snöröjning, rensning av brunnar eller annat gatuunderhåll behöva utföras.

  • 1 november–15 maj tänds skylten 24 timmar innan servicetiden, om service är planerad.
  • 16 maj–31 oktober tänds skylten 6 dygn innan servicetiden, om service är planerad.

Här genomförs testet

Testet genomför längs Ingenjörsvägen 8-20, i Liljeholmen Årstadal, och pågår mellan november 2022 till och med oktober 2023. Testet görs för att se om staden kan utnyttja gaturummet bättre.

Lämna synpunkter

Staden genomför nu en enkätundersökning där du har möjlighet att tycka till om testet. 

Enkät om dynamiska servicetider

Du kan också skicka in dina åsikter och förslag via appen Tyck till, där du kan välja synpunkt, därefter ämne parkering. Alternativt kan du skicka ett mejl med dina synpunkter till trafikkontoret.

E-post: trafikkontoret@stockholm.se

P Stockholm har upphört

Stockholms stads app P Stockholm har upphört. Appen har informerat om servicedagar, parkering för rörelsehindrade och MC-parkering med mera.Informationen har flyttats till Betala P som finns tillgängligt både som app och här på stadens webbplats. 

För att söka information på Betala P via webben behövs inget användarkonto. Vill du använda appen på telefonen behöver du registrera ett konto kostnadsfritt för att kunna söka information. Om du vill använda appen för att betala din parkering behöver du registrera en betalmetod, kort eller Swish. 

Betala P

Uppdaterad