Servicetider

På servicetider utförs arbeten på en gata, till exempel städning eller snöröjning. Då råder parkeringsförbud. Detta gäller även om det är helgdag eller dag före helgdag.

För att vi ska kunna hålla Stockholms gator rena och tillgängliga behöver vi regelbundet utföra servicearbete. När det är servicenatt eller servicedag får du därför inte parkera på gatan.

Förbudet gäller den veckodag och tid som anges på vägmärkena i anslutning till gatan.

Se när vi utför servicearbete på din gata

I kartan nedan kan du se när det är servicenatt eller servicedag. Observera att det är skyltningen på gatan som avgör när parkeringsförbud råder. 

Om du zoomar in i kartan kan du se vilka tider servicearbetet utförs (texten är liten, vi jobbar på en tydligare lösning). 

Måndag   Tisdag   Onsdag   Torsdag   Fredag
                 
Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

P Stockholm har upphört

Stockholms stads app P Stockholm har upphört. Appen har informerat om servicedagar, parkering för rörelsehindrade och MC-parkering med mera. Informationen har flyttats till Betala P som finns tillgänglig både som app och här på stadens webbplats. 

Betala P

Uppdaterad