Parkering för motorcykel, moped och cykel

Här hittar du parkeringsplatser och regler för parkering av motorcykel, moped och cykel.

Stockholm stad erbjuder en rad platser för att parkera motorcykel, moped och cykel. Du kan hitta alla dessa i kartan nedan.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Regler för parkering av motorcykel

I Stockholms stad ska parkering med tvåhjulig motorcykel utan sidvagn och tvåhjulig moped klass 1 utan sidvagn, ske på ordinarie parkeringsplatser eller på parkeringsplatser reserverade för motorcykel.

Skylt för motorcykelparkering. Vit illustration av motorcykel mot blå bakgrund.
  • Blå skylt med symbol för motorcykel betyder att du kan parkera med tvåhjulig motorcykel utan sidvagn och tvåhjulig moped klass 1 utan sidvagn.
  • Du får inte parkera på trottoaren.
  • MC-bilar och mopedbilar får inte parkera i reserverad parkeringsplats för MC. För dessa gäller parkeringsreglerna på samma sätt som för personbil.
  • Två hjul fram räknas i vissa fall som ett hjul enligt ramförordningen för motorcyklar.

Avgift för parkering med motorcykel

Betala avgiften enligt den taxa som gäller på platsen. Parkerar du på en vanlig parkeringsplats måste du betala besökstaxa. 

Använd betaltjänsten Betala P eller betala avgiften i parkeringsautomat.

Boendeparkering för motorcykel

För att få parkera till boendetaxan med motorcykel måste du först ha ett giltigt boendeparkeringstillstånd, därefter väljer du månadsbetalning eller dygnsavgift.

Boendeparkering med motorcykel får endast ske på parkeringsplatser som har informationstavla för boendeparkering, till exempel "Boende Ö".

Avgiften för boendeparkering för motorcykel är reducerad till en fjärdedel av ordinarie avgift. Gällande boendeparkeringstillstånd måste finnas.

Parkering av moped och cykel

Moped klass 2 har samma regelverk som cykel och ska inte parkeras på MC-plats. Har du en tvåhjulig moped klass 2 eller cykel får du parkera den på gång- eller cykelbana. Du får dock aldrig parkera så att den står trafikfarligt eller hindrar annan trafik.

Parkering av elcykel

Om inte motorn på din elcykel är för kraftig gäller samma regler som för vanliga cyklar.

Cykla i Stockholm

P Stockholm upphör

Stockholms stads app för information om servicedagar, parkering för rörelsehindrade och MC-parkering med mera, P Stockholm upphör.

Informationen flyttas till Betala P. Betala P finns tillgängligt både som app och här på stadens webbplats. 

 

För att söka information på webben behövs inget användarkonto. Vill du använda appen på telefonen behöver du däremot registrera ett konto kostnadsfritt för att kunna söka information. Om du även vill använda appen för att betala din parkering behöver du registrera en betalmetod, kort eller Swish. 

 

Parkeringsregler

Uppdaterad