Så fungerar Betala P

Betala P är ett digitalt alternativ till att betala parkering via parkeringsautomat. Betala P kan också användas på parkeringsområden som saknar parkeringsautomater.

Parkeringsvakterna söker på ditt fordons registreringsnummer och kan direkt se om parkeringsavgiften är betald. Du behöver inte använda en dekal i bilen.

Samma parkeringsregler gäller som för övriga bilister. Om du till exempel har glömt din mobil eller om betalsystemet av någon anledning inte är nåbart är du skyldig att betala med annat giltigt betalningssätt.

Betala P kan också användas för att hitta information om servicedagar, parkering för rörelsehindrade, MC-parkering och laddplatser för elfordon med mera. Informationen finns även på stadens webbplats. 

Betala P kommer att avvecklas

Trafiknämnden beslutade den 14 december 2023 att avveckla Betala P från och med den 30 september 2024. Det går bra att använda Betala P precis som vanligt fram till den 30 september.

Du som parkerar i Stockholm kommer att kunna betala din parkering med ett urval av betaltjänster från andra bolag. Redan innan Betala P avvecklas finns det flera bolag som har avtal att sälja parkeringstid till sina befintliga kunder åt staden.

På Insyn kan du läsa mer om beslutet.

Införande av auktorisationssystem. Betaltjänster för parkering (pdf)

Frågor och svar om Betala P

Antalet användare av tjänsten minskar och idag är det bara runt en tredjedel av de som parkerar på gatumark i Stockholm som använder Betala P. Därför anses behovet av att staden ska ha en egen betaltjänst för parkering ha minskat. Genom att överlåta betalningen till leverantörer med väletablerade digitala lösningar säkerställs att utvecklingen kan anpassas till de behov som finns.

Planen är att Betala P tas bort i samband med att stadens avtal för tjänsten upphör den 30 september 2024.

Nej. I det kommande systemet kommer inga extra avgifter tas ut utan staden kommer istället att ersätta leverantörerna för varje parkeringsköp. Om en kund däremot aktivt väljer tilläggstjänster hos leverantören kan det medföra extra avgifter.

Information kommer bland annat att finnas på denna webbsida. Du kommer kunna välja tjänst utifrån en lista på godkända leverantörer.

Redan nu finns det flera leverantörer som har avtal att sälja parkeringstid till sina befintliga kunder åt staden. I dagsläget är det följande tjänster: Easy park, E-park, Mobill, Parkster, Flowbird.

Observera att vissa av dessa leverantörer idag kan ha extra serviceavgifter för köp så jämför dem gärna innan du väljer tjänst.

I en del av parkerings-apparna som drivs av privata företag går det idag inte att betala för boendeparkering. När Betala P läggs ned kommer Stockholms stad att ställa krav på de bolag som har avtal med staden för att sälja parkering i Stockholms stad. Ett av kraven är att de säljer samtliga taxor, både besökstaxor och boendetaxor.

Du kan ladda ner Betala P-appen både till Android och iOS.

  • Kontrollera i din app-butik att du har den senaste uppdateringen av Betala P-appen och se till att uppdatera den med jämna mellanrum.
  • Vid eventuella problem med att ansluta kort eller genomföra köp bör du kontakta din kortutgivare/bank.
  • Vid eventuella problem eller frågor om Betala P kan du kontakta stadens support - 077-099 24 97.

Du kan betala med kort eller Swish. Korten som accepteras för betalning är; Visa, Mastercard och American Express.

Du kan få kvitto på betald parkering via e-post när parkeringen avslutas. Funktionen kan aktiveras i appen Betala P, på din personliga webbsida eller genom att kontakta Betala P:s kundtjänst.

Du kan betala för 10 fordon samtidigt i din app.

Om du byter registreringsnummer för din boendeparkering i Betala P-appen så måste du också göra ett fordonsbyte på ditt boendeparkeringstillstånd. Appen uppdaterar inte automatiskt tillståndet.

De allmänna villkoren hittar du också i webbversionen och i respektive app-version.

Taxor och avgifter

Betala parkering

Andra digitala betaltjänster

Andra företag tillhandahåller också digitala betaltjänster för att betala parkering på gatumark i Stockholms stad. De köper parkeringstid av staden som de i sin tur säljer vidare till sina kunder.

Följande företag har digitala betaltjänster i Stockholm:

  • Easy park
  • E-park
  • Mobill
  • Parkster
  • Flowbird

Dessa tjänster drivs av privata aktörer. I de privata betaltjänsterna kan extra avgifter förekomma. Det kan också finnas begränsningar i vilka typer av avgifter som är möjliga att betala.

Uppdaterad