Fordonsflytt

Fordon som står trafikfarligt eller hindrande kan bli bortflyttade. Du kan även få hjälp att flytta fordon som står felaktigt parkerade på din mark.

Fordon som står trafikfarligt eller hindrande kan komma att flyttas bort. Långtidsuppställda fordon och cyklar kan också flyttas. Även fordon vars ägare har obetalda   fordonsrelaterade skulder på mer än 5 000 kronor kan komma att flyttas.

Fordonen flyttas till en bevakad uppställningsplats. Har du fordonsrelaterade skulder ska dessa betalas, först därefter kan utlämning ske.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Hämta bilen när uppställningsplatsen är stängd

Om du vill hämta en bil efter ordinarie öppettider tillkommer extra kostnader. Kontakta trafikkontorets Servicecenter för mer information.

Observera att fordon som flyttas för att de varit långtidsuppställda eller för att ägaren har fordonsrelaterade skulder endast lämnas ut under ordinarie öppettider.

Avgifter och kostnader

Avgifterna ska betalas innan fordon lämnas ut. Möjlighet för betalning med kort finns på uppställningsplatsen i Lunda. Det går inte att betala med kontanter.

För fordon som inte hämtas ut, skickas faktura till den som var fordonsägare vid tillfället för flyttningen.

Avgifterna motsvarar kostnaderna för att flytta fordonet. Ersättningen tas ut för var och en av de åtgärder som vidtagits i samband med flyttningen. Priserna justeras varje år. Angivna avgifter gäller från 1 maj 2019.

 • Kort flyttning av fordon upp till 3, 5 ton till närliggande plats eller åter till ursprunglig plats.
  Avgift: 3 000 kr
 • Omgående flyttning av fordon upp till 3,5 ton till uppställningsplats.
  Avgift: 3 470 kr
 • Flyttning av fordon upp till 3,5 ton till uppställningsplats inom max 24 timmar.
  Avgift: 2 120 kr
 • Kort flyttning av tungt fordon 3,5 till 12 ton till närliggande plats eller åter till ursprunglig plats.
  Avgift: 4 400 kr
 • Omgående flyttning av tungt fordon 3,5 till 12 ton till uppställningsplats.
  Avgift: 5 000 kr
 • Flyttning av tungt fordon 3,5 till 12 ton till uppställningsplats inom max 24 timmar.
  Avgift: 4 400 kr
 • Flyttning av tungt fordon över 12 ton.
  Avgift: 7 000 kr
 • Flyttning av cykel/moped klass 2.
  Avgift: 500 kr
 • Flyttning av fordonsvrak.
  Avgift: 2 600 kr
 • Skrotning av fordon som omfattas av producentansvar.
  Avgift: 1 300 kr
 • Skrotning av fordon (ej cykel, moped, MC) som inte omfattas av producentansvar.
  Avgift: 2 500 kr
 • Skrotning av moped klass I/MC.
  Avgift: 500 kr
 • Utlämning av fordon utanför kontorstid.
  Avgift: 1 900 kr
 • Dygnsavgift för förvaring av andra fordon än cykel/moped klass 2, dag 1–10.
  Avgift: 100 kr
 • Dygnsavgift för förvaring av andra fordon än cykel/moped klass 2, dag 11–30.
  Avgift: 40 kr

Hur får jag bort ett fordon som parkerat på min mark?

Stockholms stad kan hjälpa dig som markägare att flytta ett fordon, även om det inte är särskilt skyltat på platsen. Det kan till exempel vara från en innergård till en fastighet där det står fordon utan lov. Detta gäller för alla typer av registrerade fordon.

Lyckas du inte kontakta ägaren kan fordonet flyttas först en månad efter det att du påbörjat försök att kontakta ägaren. Observera att du själv inte får flytta på någon annans fordon. Det är endast fordonsägaren, polisen eller trafikkontoret efter en hemställan som kan flytta på ett fordon. 

Om du lyckas nå ägaren har denne sedan sju dygn på sig att själv flytta sitt fordon. Står fordonet fortfarande kvar kan trafikkontoret hjälpa till att flytta fordonet. Använd blanketten nedan.

Begäran om flyttning av fordon (pdf)

Fyll i och skicka blanketten till det ansvariga parkeringsbolaget i området som ditt ärende gäller. Du hittar information och kontaktuppgifter till de ansvariga parkeringsbolagen på sidan Parkeringsövervakning.

Parkeringsövervakning

Vid frågor ring 08 651 00 00.

Läs även

Uppdaterad