Parkeringsanmärkning

Parkerar du fel på Stockholms stads mark kan du få en parkeringsanmärkning.

Om du parkerar på område med stopp- eller parkeringsförbud, utan giltigt tillstånd eller utan att ha betalat rätt parkeringsavgift kan du få en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift. 

 • Parkeringsanmärkning kan du få om du parkerar fel på gatumark
 • Kontrollavgift kan du få om du parkerar fel på tomtmark

Betala parkeringsanmärkning

Den som är registrerad ägare av bilen ansvarar för att parkeringsanmärkningen betalas.

Avgiften betalas till Transportstyrelsen.

900 kronor

– Om du inte betalar på avgiftsbelagd parkeringsplats.

1 100 kronor

– Om du parkerar där det inte är tillåtet att parkera:

 • Vid parkeringsförbud,
 • framför en in- eller utfart,
 • längre tid än vad som är tillåtet på en parkeringsplats,
 • parkeringsplats reserverad för buss, mc eller beskickningsbil,
 • i zoner eller platser med parkeringsförbud,
 • ett tungt fordon över 3,5 ton mellan klockan 22.00 och 06.00,
 • med något hjul utanför den markerade parkeringsplatsen,
 • dubbelparkering, samt
 • på andra sorters parkeringsförbud.

1 300 kronor 

– Om du stannar där det inte är tillåtet att stanna:

 • Vid stoppförbud,
 • mot färdriktningen,
 • vinkel, utom på parkeringsplats där det är skyltat så,
 • gångbana,
 • cykelbana,
 • refug,
 • cykelfält,
 • parkeringsplats för rörelsehindrad,
 • inom 10 meter före – eller på – ett övergångsställe eller en cykelöverfart,
 • inom 10 meter före – i – eller efter – en vägkorsning,
 • zoner eller platser med stoppförbud, till exempel vändplats eller lastplats,
 • långt ifrån körbanekanten,
 • kollektivkörfält,
 • terräng,
 • nära en spärrlinje,
 • busshållplats, men du får stanna för att släppa av eller ta upp passagerare om du inte hindrar bussen, samt
 • på andra sorters stoppförbud.

Bestrida en parkeringsanmärkning

Bestridande av parkeringsanmärkning görs till polismyndigheten. Vill du bestrida kontrollavgift för parkering på tomtmark görs detta till det företag som övervakar platsen.

 • Om du vill bestrida din parkeringsanmärkning ska du göra det skriftligen.
 • Betala alltid din parkeringsanmärkning även om du tänker överklaga.
 • Får du rätt i din överklagan betalas avgiften tillbaka till dig.

I ditt brev förklarar du varför du anser att du fått ett felaktigt beslut om felparkeringsavgift. Ange:

 • Ärendenummer som finns på parkeringsanmärkningen.
 • Bilens registreringsnummer.

Kom ihåg att kontrollera uppgifterna på felparkeringsavgiften om vart du ska skicka din överklagan. Om marken är privat ska överklagan inte gå till polisen. I så fall skickar du din överklagan till företagen som övervakar platsen.

Tillfälligt ändrade rutiner för parkeringsanmärkningar upphör att gälla från 1 januari 2021

Har du suttit i karantän på grund av covid-19 och fått en parkeringsanmärkning för felparkering på gata med parkeringsförbud under servicedag/natt, utfärdad mellan den 18 mars och 31 december 2020, då kan du i vissa fall få den återbetald.
Du har möjlighet att ansöka om detta fram till och med den 31 december 2021. Det är inte möjligt att få återbetalning av parkeringsanmärkningar utfärdade från och med 1 januari 2021.

Beslutet rör fordon som står felparkerade på parkeringsförbud under servicedag eller servicenatt, vilket riskerar att få konsekvenser för snöröjningen och halkbekämpning om åtgärden förlängs. Snöröjningen och halkbekämpning måste fungera för att framkomligheten ska säkras. Detta är viktigt inte minst för att ambulans och polis ska kunna ta sig fram. Vi förstår att detta kan drabba enskilda individer, vilket är olyckligt, men vinterväghållningen måste fungera, och det inte är lämpligt att förlänga denna åtgärd. Om smittspridningen fortsätter att vara hög efter vintersäsongen, kan ett återinförande av åtgärden komma att ske.

Beslutet togs den 12 november 2020 av trafiknämnden.

 

Uppdaterad