Parkeringsanmärkning

Parkerar du fel på Stockholms stads mark kan du få en parkeringsanmärkning.

Om du parkerar på område med stopp- eller parkeringsförbud, utan giltigt tillstånd eller utan att ha betalat rätt parkeringsavgift kan du få en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift. 

 • Parkeringsanmärkning kan du få om du parkerar fel på gatumark
 • Kontrollavgift kan du få om du parkerar fel på tomtmark

Betala parkeringsanmärkning

Den som är registrerad ägare av bilen ansvarar för att parkeringsanmärkningen betalas.

Avgiften betalas till Transportstyrelsen.

900 kronor

– Om du inte betalar på avgiftsbelagd parkeringsplats.

1 100 kronor

– Om du parkerar där det inte är tillåtet att parkera:

 • Vid parkeringsförbud,
 • framför en in- eller utfart,
 • längre tid än vad som är tillåtet på en parkeringsplats,
 • parkeringsplats reserverad för buss, mc eller beskickningsbil,
 • i zoner eller platser med parkeringsförbud,
 • ett tungt fordon över 3,5 ton mellan klockan 22.00 och 06.00,
 • med något hjul utanför den markerade parkeringsplatsen,
 • dubbelparkering, samt
 • på andra sorters parkeringsförbud.

1 300 kronor 

– Om du stannar där det inte är tillåtet att stanna:

 • Vid stoppförbud,
 • mot färdriktningen,
 • vinkel, utom på parkeringsplats där det är skyltat så,
 • gångbana,
 • cykelbana,
 • refug,
 • cykelfält,
 • parkeringsplats för rörelsehindrad,
 • inom 10 meter före – eller på – ett övergångsställe eller en cykelöverfart,
 • inom 10 meter före – i – eller efter – en vägkorsning,
 • zoner eller platser med stoppförbud, till exempel vändplats eller lastplats,
 • långt ifrån körbanekanten,
 • kollektivkörfält,
 • terräng,
 • nära en spärrlinje,
 • busshållplats, men du får stanna för att släppa av eller ta upp passagerare om du inte hindrar bussen, samt
 • på andra sorters stoppförbud.

Bestrida en parkeringsanmärkning

Bestridande av parkeringsanmärkning görs till polismyndigheten. Vill du bestrida kontrollavgift för parkering på tomtmark görs detta till det företag som övervakar platsen.

 • Om du vill bestrida din parkeringsanmärkning ska du göra det skriftligen.
 • Betala alltid din parkeringsanmärkning även om du tänker överklaga.
 • Får du rätt i din överklagan betalas avgiften tillbaka till dig.

I ditt brev förklarar du varför du anser att du fått ett felaktigt beslut om felparkeringsavgift. Ange:

 • Ärendenummer som finns på parkeringsanmärkningen.
 • Bilens registreringsnummer.

Kom ihåg att kontrollera uppgifterna på felparkeringsavgiften om vart du ska skicka din överklagan. Om marken är privat ska överklagan inte gå till polisen. I så fall skickar du din överklagan till företagen som övervakar platsen.

Uppdaterad