Parkeringsövervakning

Parkeringsövervakningen i Stockholms stad är utlagd på entreprenad. Har du frågor om exempelvis parkeringsanmärkningar är det i första hand parkeringsbolaget för området ditt ärende gäller du kontaktar.

Då ska du kontakta ansvarigt parkeringsbolag

Du ska kontakta parkeringsbolaget ansvarig för det område du parkerat i om dina frågor gäller:

  • Parkeringsanmärkning
  • Frågor om hur du kan parkera i området.

Har du frågor om till exempel skyltar, trasiga parkeringsautomater kontaktar du istället trafikkontorets servicecenter:

Telefon: 08-651 00 00.

Överklagan av parkeringsanmärkning

Vill du överklaga en parkeringsanmärkning gör du detta hos Polisen.

Kontakt och områdesansvar

Det är flera bolag som ansvarar för olika delar av staden. Vilket bolag som ansvarar för vilket område kan du se på kartan nedan.

Karta över Stockolms stad som visar de fyra olika områdena väst, öst, sydväst och sydöst.
Karta över Stockolms stad som visar de fyra olika områdena väst, öst, sydväst och sydöst.

Område väst

Europark Svenska AB

Öppettider
måndag–fredag 08.00–16.30
Vardag före röd dag 08.00–13.00
Telefon
Telefon 08-562 508 96
E-post
E-post parkering.stockholm@europark.se

Består av city och innerstadens stadsdelar: Vasastaden, Kungsholmen, Hagastaden, Västermalm, Essingeöarna och västra förorterna. Det vill säga samtliga geografiska delar väster om Sveavägen och Malmtorgsgatan och ut till kommungränsen.

Område sydväst

QSG Bevakning AB

Öppettider
måndag–fredag 08.00–16.30
Vardag före röd dag 08.00–13.00
Telefon
Telefon 0738-607300
E-post
E-post felanmalan.sydvast@qsg.se

Består av Södermalm väster om Götgatan och förorterna väster om Nynäsvägens huvudkörbana. Det vill säga samtliga geografiska delar väster om Götgatan och Nynäsvägens huvudkörbana ut till kommungränsen.

Undantaget från ovanstående är dock Medborgarplatsen, Folkungagatans förlängning västerut och Noe Arks gränd som inte ingår i området.

Område öst

QSG Bevakning

Öppettider
måndag–fredag 08.00–16.30
Vardag före röd dag 08.00–13.00
Telefon
Telefon 0738-607 100
E-post
E-post felanmalan.sthlm@qsg.se

Består av city och innerstadens stadsdelar: Gamla Stan, Östermalm, Gärdet, Norra Djurgården, Djurgårdsstaden*, Hjorthagen, Ekhagen, Norrmalm och Vasastaden. Det innefattar samtliga geografiska delar öster om Sveavägen och Malmtorgsgatan och ut till kommungränsen samt Sveavägen och Malmtorgsgatan.

*Djurgårdsförvaltningen ansvarar för parkering och parkeringsövervakning på övriga Djurgården.

Område sydöst

Avarn Security AB

Öppettider
måndag–fredag 08.00–16.30
Vardag före röd dag 08.00–13.00
Telefon
Telefon 010-210 94 05
E-post
E-post felanmalan.parkering-sydost@avarnsecurity.com

Består av Södermalm öster om Götgatan, Hammarby sjöstad, Henriksdalshamnen och förorterna öster om Nynäsvägens huvudkörbana. Det innefattar samtliga geografiska delar öster om Götgatan och Nynäsvägens huvudkörbana ut till kommungränsen samt Götgatan och Nynäsvägens huvudkörbana.

Undantaget från ovanstående är dock Medborgarplatsen, Folkungagatans förlängning västerut och Noe Arks gränd som också ingår i området.

Uppdaterad