Sökresultat 13 träffar på ”parkeringsavgift”

Överst visas träffar på webbplatsen Parkering.

För dig som vill hitta parkering i Stockholms stad finns det flera alternativ – både kommunala och privata. Ansök om tillstånd för boendeparkering eller parkering för rörelsehindrad, betala din ...

Det finns över 1 000 parkeringsautomater i Stockholms stad. Parkeringsautomaterna är digitala och betalning sker via kort.

Betala din boendeparkering via periodbetalning, Betala P eller i parkeringsautomat.

Du som är folkbokförd i Stockholm och har mycket svårt att gå kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

På många av stadens gator behöver du betala en avgift för att få parkera. Du kan exempelvis betala din parkering via stadens betaltjänst Betala P eller i en parkeringsautomat.

Parkerar du fel på Stockholms stads mark kan du få en parkeringsanmärkning.

Betala din parkering direkt i din telefon eller på webben.

Kostnaden för din parkering beror på var och när du vill parkera.

Boendeparkeringstillstånd låter dig parkera under längre tid och till en lägre avgift än besökande.

När barnet har fått uppehållstillstånd förändras ditt uppdrag som god man. Till exempel behöver barnet inte stöd för kontakter med Migrationsverket.